Bartłomiej Karaś
Founder

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology. 

Obecnie jedyny w Polsce Silver Member Style Italiano Endodontics.

W 2012 roku uzyskał certyfikat Curriculum Endodontycznego Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, a od 2013 roku współpracuje z Działem Badawczym PTE.

Jest uczestnikiem wielu konferencji i kursów praktycznych krajowych i ogólnoeuropejskich oraz autorem publikacji z zakresu endodoncji w czasopismach stomatologicznych.

Od 2013 roku współpracuje z firmami Esdent i Poldent szkoląc lekarzy dentystów, a od 2016 wspólnie z firmą Optidentszkoli z zakresu wykorzystania tomografii komputerowej w praktyce stomatologicznej. W latach 2014-2018 był konsultantem firmy KerrEndodontics (SybronEndo). Jest współzałożycielem Dental Masters Group. 

W czasie wolnym pasjonuję się fotografią i muzyką.